08/10/2009

bao lâu nữa

người dân có ai chịu vây hãm
sống cam thân cá chậu chim lồng
ngột ngạt thế này bao lâu nữa
lại có phong trào boat people

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP