25/10/2009

kiểm tra tham nhũng

ngành nào cũng có kiểm tra
kiểm tra cho kỹ đồng ra đồng vào
đồng vào đúng chỗ thấp cao
đồng ra phải đúng chỗ nào quan cho

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP