06/10/2009

ô nhiễm*

Đồng Tháp môi trường bị ô nhiễm
sếu Đầu Đỏ đành phải bay đi
dân tị nạn không về hương quán
vì đảng làm ô nhiễm tư duy

* sau khi đọc Có ai về ghé qua Đồng Tháp của Tưởng Năng Tiến trên Đàn Chim Việt.

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP