20/10/2009

chị anh kể

lúc sống anh có than với chị
người đẹp mà sao quá vô tình
vì em hẹn đến mà không đến
đêm nghe thầy giảng Bát Nhã kinh

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP