06/11/2009

bão lụt miền Trungtrong đêm sâu thăm thẳm
tiếng gió rít liên hồi
giữa dòng nước chảy xiết
vọng những tiếng cứu tôi

trời ơi dòng nước lũ
cuốn mất con sao đành
mẹ già ngồi rơi lệ
đầu bạc khóc đầu xanh

còn được ai sống sót
bám chặt vào xà nhà
gỡ ngói ra mà thở
nước lạnh buốt thịt da

điêu tàn vùng bão lụt
nước và nước mông mênh
xác người xác súc vật
theo củi rác lềnh bềnh

sinh nghèo còn sinh bão
trời hành cho xác xơ
những kiếp dân tội khổ
sống thoi thóp lặng lờ

tăng dần số người chết
tiếng quê hương thở dài
còn những ai mất tích
trong trận bão thiên tai

* sau khi đọc Miền Trung điêu tàn trên Quê Choa.

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP