05/11/2009

một giai thoại Bùi Giángtiên sinh luẩn quẩn trong tiệm sách
bày dăm ba tác phẩm của mình
nghĩ khùng điên cô hàng xua đuổi
sợ phiền người mua sách tiên sinh

* theo lời kể của Nguyễn Minh Vương trong bài "giàng búi" ai là ông? đăng trên Da Màu.

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP