30/11/2009

xin Cha Ngô Quang Kiệtmặc bao nhiêu áp lực bạo quyền
xin cha giữ chiếc gậy mục tử
làm nhiệm vụ chăn dắt đàn chiên
tránh quỉ dữ tìm về nước chúa

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP