04/11/2009

thiếu nữ và sentranh vẽ bên đầm hoa sen quí
thiếu nữ ngồi cầm búp nâng niu
nhìn nàng mang váy đeo dải yếm
ai chẳng mơ làm gió liu riu

* sau khi đọc bài Dương vật...sen của Nguyễn Đăng Thường trên Tiền Vệ.

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP