20/11/2009

chải tócđêm đọc bài văn thẻ nữ quyền
tôi mơ mình áo mão trạng nguyên
gội đầu vợ xong ra lệnh gió
thổi nhẹ cho quan chải tóc huyền

* sau khi đọc bài Sống giữa mơ của Lê Thị Thấm Vân trên talawas.

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP