06/11/2009

xả lũ

lũ dữ nên đập phải xả lũ
gây hại thêm bão lụt miền Trung
thiếu qui hoạch lúc xây thủy điện
ôi quan ngu dân phải khốn cùng

* Sau khi đọc tin Thủy điện xả lũ trên Tuổi Trẻ online.

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP