01/11/2009

phát biểu xây dựng vụ IDSthiển nghĩ vai trò IDS
rất cần cho xã hội Việt Nam
những trí thức đầu óc thông sáng
mang tấm lòng khai trí cho dân

họ có tâm và rất có tầm
nghiên cứu đặt vấn đề nghiêm túc
người dân đều cảm kích kiến văn
của trí thức có lòng yêu nước

thủ tướng nắm trong tay quyền lực
quyền lực ngài thích đáng hay không
tùy ngài dùng quyền lực đúng chỗ
hay dùng để áp bức người dân

kinh tế mạnh ngoài nhiều tài nguyên
kỹ thuật cao còn vì nhân lực
nhân lực là yếu tố cạnh tranh
nhân lực giỏi cần có kiến thức

nếu nghiên cứu phải trình quan chức
là giới hạn chiều rộng đề tài
là giới hạn chiều sâu suy nghĩ
là giới hạn tầm nhìn tương lai

họ tự giải thể vì thẳng ngay
vì họ có trách nhiệm học giả
họ cần có độc lập tư duy
trong nghiên cứu tìm tòi khám phá

con người ai cũng có phẩm giá
không ai muốn sống nhục sống hèn
họ lên tiếng phản biện chính đáng
ngài không nghe lại chẳng để yên

xử lý họ là ngài lạm quyền
đàn áp những tiếng nói trí thức
làm suy yếu tiềm năng quốc gia
trước công luận làm sao thuyết phục

xử lý họ là ngài vi phạm
quyền tự do phát biểu người dân
quyền căn bản đã được công nhận
trong Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền

yêu cầu ngài biểu lộ tinh thần
xây dựng với quốc gia dân tộc
lo công việc hành chánh hàng ngày
ngừng bức hại thành phần trí thức

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP