17/11/2009

mặt hồđám sen gái lao xao
mông đứa nào cũng chồm lên hết
che lấp mặt mũi tao

* sau khi đọc bài cô leo lên mặt...đỗ kh. của Đỗ Kh. trên Da Màu.

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP