25/11/2009

một nét Nguyễn Quang Lậpbạn đọc Quê choa đều cảm kích
nhà văn tận tụy với nước non
chiếu rượu văn chương luôn hiếu khách
dù quỹ thời gian đã cạn mòn

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP