16/11/2009

chuối giàcô nương xoa mấy cũng mềm nhũn
cởi áo xiêm da trắng như ngà
lúc gỡ xu-chiêng bật cười nói
phải chuối đâu mà chín nẫu ra

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP