08/01/2010

núi Chẽnúi Chẽ công an dùng bạo lực
tháo dỡ cây thánh giá tôn nghiêm
ai về giáo xứ Đồng Chiêm
lắng nghe uất ức nỗi niềm giáo dân

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP