27/12/2010

khổ thân T.hắn đánh em tàn nhẫn em đau
nhức toàn thân sao em không khóc
hắn càng tức càng thô bạo thêm
đến cùng phẫn em cười em hát

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP