12/12/2010

thăm Huế với ththeo bạn đạp xe trong trí tưởng
phố Huế tôi qua những ngả đường
ăn các món đặc thù của Huế
no bụng rồi lại sống tha hương

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP