23/05/2011

bầu cử quốc hội VNĐảng đã chọn sẵn cả rồi
ai làm đại biểu ghế ngồi ở đâu
sau đó thi nhau làm giầu
bắt nhân dân phải đi bầu làm chi?

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP