01/05/2011

góc Starbucksđang ngồi góc quán lặng yên
em teen tóc đỏ đến bên ngồi kề
xin chàng uống ké cà phê
buổi chiều có thế mà về bâng khuâng

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP