05/05/2011

tiếu phậtchuyện gì cũng cười hề hề
nói đã hết bệnh khen chê lâu rồi
tôi bảo cứ như phật cười
sư bật đứng dậy khum người cảm ơn

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP