22/05/2011

với kẻ ácdù có gửi trăm nghìn chữ ký
của dân trình nguyện vọng tâm tư
với một Đảng độc tài chuyên chế
có nghĩa gì mấy thỉnh nguyện thư

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP