03/05/2011

tải thươngđạn réo trên bãi chiến trường
sống về đến trạm cứu thương thì mừng
mày ráng ngồi yên trên lưng
đừng cử động mạnh coi chừng máu ra

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP