28/05/2011

truyện thiền: món canh đávào làng đói dân tình lạnh nhạt
sư đổ nước bỏ đá vào nồi
nhúm lửa nói mời món canh đá
hít hà khen lúc nước đang sôi

nói ngon nữa nếu bỏ bắp cải
hành, cà rốt, khoai, muối thêm vào
dân làng nghe đem cho sư nấu
lúc ăn khen canh ngọt làm sao

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP