07/05/2011

thì đànhmọi chuyện đều thấy bình thường
sau khi đi hết đoạn đường công danh
thuyền em chèo lái chòng chành
té sông chết đuối thì đành biết sao

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP