27/05/2011

sao có thểmiền Trung, chị nói không hiểu nổi
nhà nước để xảy ra nạn đói
trong khi đó thống kê Việt Nam
xuất cảng gạo nhất nhì thế giới

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP