25/05/2011

nghe Lệ Thu hátchị ngân cao bài thuyền viễn xứ
khán giả ngồi xúc động lặng im
biên giới giữa người nghe người hát
như không còn trong những trái tim

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP