11/05/2011

chàng korowaichàng lâu lâu bỏ rừng xuống phố
mang theo mình cuộc sống hoang sơ
lòng chân chất người không che đậy
chẳng sợ gì chỉ sợ thần mưa

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP