16/05/2011

đẻ thuênhà nghèo đành phải bỏ quê
chị sang đất Thái đẻ thuê cho người
mang bầu sắp đẻ đến nơi
vẫn bất hợp pháp phải hồi cố hương

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP