02/05/2011

xóm củitôi còn nhớ rõ như in
chị ấy quay mặt chỉ nhìn thấy lưng
con bé nước mắt rưng rưng
níu chân van lạy mẹ đừng bán con

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP