15/11/2009

miếng đời Phan Ni Tấnanh gửi những miếng thơ miếng nhạc
mang hồn nghệ sĩ sống tha phương
tôi đọc tôi nghe rồi tôi nuốt
rất ngon lành những miếng quê hương

* sau khi đọc và nghe bài Nỗi niềm hoài hương trong thơ Phan Ni Tấn của Bích Huyền trên VOA.

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP