06/12/2009

bóc ý

sách mà bị bóc ý văn
giống bánh chưng bị bóc nhân ấy mà
bác nào ăn tạm cho qua
nhạt mồm em nghĩ chẳng thà đổ đi

* sau khi đọc bài Quan điểm của tôi về việc xuất bản tác phẩm của Hoàng Ngọc Tuấn trên talawas.

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP