09/12/2009

táo rụngnàng hát nhạc tình bên cửa sổ
với trái tim tha thiết ân cần
bên ngoài lắng nghe mấy trái táo
có đứa đê mê rụng xuống sân

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP