20/12/2009

mâu thuẫn Lê Đạtlàm thơ chống độc tài đảng trị
sống đói nghèo vì họa Nhân Văn
nhưng coi bác Hồ là thần tượng
khi Bác chết thương tiếc để tang

* sau khi đọc Nhân Văn Giai Phẩm phần X : Lê Đạt của Thụy Khuê trên RFI.

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP