24/12/2009

theo đóm

chị bảo việt kiều dự hội nghị
ngồi xe còi hụ tưởng là quan
anh gắp miếng rau cười nói nhẹ
xá chi quân theo đóm ăn tàn

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP