21/12/2009

thua trậncầm quyển sách ly cà phê sữa
ra ban-công nghe gió mát lùa
cả nước lên cơn sốt bóng đá
nghiệm được gì lúc hội nhà thua

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP