22/12/2009

tin tặc tấn công diễn đàn tư tưởng



chúng tấn công bauxite Việt Nam
diễn đàn của trí thức yêu nước
lúc nước nguy đem hết tâm can
đóng góp kiến văn cho dân tộc

chúng tấn công blog talawas
nơi bloggers tham dự bút đàm
đặt vấn đề quốc gia nghiêm trọng
bằng phản biện thách thức lương tâm

chúng là bọn tin tặc bất lương
dùng đủ mọi thủ thuật điện toán
để ngăn chặn làn sóng tư duy
chỉ trích đảng độc tài Cộng Sản

tin tặc là khủng bố xuất phát
từ sau lưng chế độ bạo tàn
đang hoảng sợ trước sức đối kháng
của trí thức lan đến toàn dân

một thủ đoạn tồi tệ vô cùng
để đàn áp tự do tư tưởng
một hành động vi phạm nhân quyền
của chế độ rõ ràng bất xứng

trước phản biện biến thành cáo trạng
Đảng mất dần uy tín với dân
các diễn đàn ngày càng phổ biến
Đảng phải dùng khủng bố thông tin

có phải trên mạng những diễn đàn
đang lừng lẫy biến thành mặt trận
những mặt trận tư tưởng đấu tranh
chống chủ nghĩa thoái trào Cộng Sản

rồi thì những chế độ chuyên chế
sẽ đổ trong diễn biến hòa bình
càng đàn áp tự do dân chủ
càng dâng cao khát vọng trong tim

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP