28/12/2009

góc khuất

bóng ai như bác Hồ
trong góc khuất lịch sử Việt Nam
trần truồng ôm mặt khóc

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP