27/12/2009

truyện thiền: hạnh phúcgặp cọp chạy thục mạng
trèo xuống vực trượt chân
may có cành cây bám
hắn mừng nghĩ thoát thân

ngờ đâu chuột đen trắng
ra gặm nhấm cành cây
thôi phen này chắc chết
rớt vực chẳng toàn thây

chợt thấy gần tay với
chùm dâu đỏ lá xanh
nghĩ trước sau cũng chết
hái dâu ăn ngon lành

cành cây là sự sống
chuột là đêm và ngày
chùm dâu là hạnh phúc
biết hưởng có mấy ai

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP