08/12/2009

sau khi mổ kiểm duyệt

bệnh nhân Sách bị cắt chút não
hắn vẫn bình thường có sao đâu
vẫn nói những gì hắn muốn nói
dù đôi khi hắn bỏ lửng câu

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP