03/12/2009

D. kể

hắn nhìn em mắt thiết tha
nói ước gì tắm hai ta chung bồn
hắn không thuộc loại khoa ngôn
xem ra chưa mất cái hồn Việt Nam

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP