06/12/2009

nhục vinhcái sướng của các nhà trí thức
ngoài no cơm ấm cật đã đành
còn sướng được chiêu đãi trọng vọng
vì học vấn địa vị công danh

nhưng tất cả chỉ là dây trói
người nào khôn thì tự cởi ra
còn nếu không chỉ sinh dục vọng
sống trầm luân trong cõi ta bà

huống chi lại ôm chân chế độ
vì muốn được khen tặng trao bằng
thái độ đó là vô liêm sỉ
có khác gì những bọn nô quan

hãy cứ nhìn vào gương mỗi sáng
hỏi mình có thực sự là mình
đôi khi cần tự tát vào mặt
mới nhận ra ý nghĩa nhục vinh

* sau khi đọc bài Giáo sư ở Tây và ở Ta của Tưởng Năng Tiến trên talawas.

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP