11/04/2010

chưa đến lúc đấy thôi!trải qua những thời kỳ quá độ
bao cấp và đổi mới thị trường
đồng bào tôi vẫn sống khổ đau bầm dập

chúng tưởng đồng bào tôi chịu nhục
không đâu! đồng bào tôi còn đang mai phục
chưa đến lúc đấy thôi!

đồng bào tôi vẫn cày như trâu
nhưng mỗi luống cày sâu trên đất
là một luống cầy sâu trên thịt
nhắc kiếp người cùng khổ tối tăm

ôi cái họa mất ải Nam Quan
ôi cái họa mất đảo biển Đông
ôi cái họa bauxite Tây Nguyên
ôi cái họa thuê rừng đầu nguồn

làm sao quên biến cố Tam Tòa Đồng Chiêm
làm sao quên biến cố Bát Nhã
khi vẫn gióng giả những tiếng chuông
trong tim người bị đàn áp

đồng bào tôi vẫn cầu nguyện
thêm sức sống thêm niềm tin
vào chính nghĩa dân tộc
vào tự do dân chủ nhân quyền

đất nước đầy những sân chơi golf
đầy những vũ trường
đầy những nơi du hí
đầy những kiếp ô-sin
đầy những kiếp lấy chồng Hàn
...

cán bộ đảng viên ở nhà cao cửa rộng
đi đâu có xe đưa xe đón
con du học nước ngoài
đồng bào tôi thiếu ăn thiếu mặc
nhiều gia đình đi nhặt rác
con không được đến trường
ốm đau phải biết hối lộ nhà thương

chúng tưởng đồng bào tôi chịu nhục
không đâu! đồng bào tôi còn đang mai phục
chưa đến lúc đấy thôi!

không chỉ những người đối kháng
ngay cả nhiều tướng hồi hưu
và các đảng viên phản tỉnh
cũng đang là một mối lo ngày đêm
cho Bộ Chính trị Đảng

vâng còn các nhà trí thức
các nhà bất đồng chính kiến
chúng bắt giam hết hạn tù phải thả
ai cũng vẫn giữ vững lập trường
vẫn yêu nước thương dân

lịch sử dân tộc tôi là lịch sử đấu tranh
từ những năm Bắc thuộc
trải qua bao cơn quốc biến
đất nước vẫn trường tồn
vì lòng dân can trường bất khuất
thời nào cũng có anh hùng
sẵn sàng hy sinh máu xương giữ nước

đồng bào tôi biết đâu là chuyên chế bạo ngược
đồng bào tôi biết đâu là tham nhũng bất công
đồng bào tôi biết đâu là khủng hoảng đạo đức
đồng bào tôi biết đâu là họa ngoại xâm
đồng bào tôi biết ai là tay sai Trung Quốc

chúng tưởng đồng bào tôi chịu nhục
không đâu! đồng bào tôi còn đang mai phục
chưa đến lúc đấy thôi!

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP