14/04/2010

thử tưởng tượng một bình minh tươi sángtrong xã hội đâu thiếu gì trí thức
có tâm tư óc thực dụng kiến văn
luồng tư tưởng như nước sông mùa lũ
không lẽ nào cứ tự đắp đập ngăn

ai đó nói cuộc khủng hoảng văn hóa
do trí óc sai khiến bởi dạ dày
nghe mà buồn nhưng không thể buồn mãi
tự mỗi người cần suy nghĩ thẳng ngay

đất nước ta bốn nghìn năm văn hiến
sao bị người chê dân trí không cao
vẫn chấp nhận đám lãnh đạo cộng sản
đang chơi vơi theo chủ nghĩa thoái trào

thử tưởng tượng một bình minh tươi sáng
nghe loa vang tiếng tổ quốc đang chờ
dân cư mạng ùn ùn viết đối kháng
dấy lên thành cuộc khởi nghĩa bloggers

* sau khi đọc Văn hóa blog: cuộc khởi nghĩa của đám đông của Nguyễn Hưng Quốc

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP