13/04/2010

tuổi hạc vẫn còn lo vận nước


(nhạc sĩ Tô Hải)

xương sống bác mòn thêm một đốt
đành nói không viết đều được blog
kính chúc bác sức khỏe bình an
thỉnh thoảng viết đấu tranh tâm thức

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP