02/04/2010

tình quân dânhình lính dù cầm M16
bảo vệ dân về chốn hậu phương
nhìn lại thấy ngậm ngùi tưởng tiếc
bao người hy sinh giữa chiến trường

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP