21/04/2010

nhớ một tháng Tưcám ơn bạn một thời lính trận
từng xông pha khói lửa chiến trường
mất nước nhưng không mất chính nghĩa
vẫn mơ ngày quang phục quê hương

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP