23/04/2010

truy bức

ép chủ hãng không cho nhận việc
ép chủ nhà không cho thuê nhà
đảng truy bức trí thức đối kháng*
đến đường cùng cũng vẫn không tha

* luật sư Lê Trần Luật

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP