29/04/2010

lòng mẹ


(ảnh: Vietnamnet)

cháu biết không? tội nghiệp!
mới tối qua
nó bẻ đâu được cành cây
làm súng
về nhà dí vào đầu bác
xong nó bắn bằng miệng
đoàng... đoàng
bác giả vờ
ngã lăn ra chết
thế là nó phá lên cười hê hê thích chí
lúc nằm vật dưới đất
bác chỉ ao ước
phải chi mình bỗng dưng điên
cho con nó tỉnh...

* sau khi đọc Bà Giảng và những trận đánh hòa bình của Nhất Duy đăng trên Người Việt.

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP