27/04/2010

thắp hươnghọ đốt pháo ăn mừng đại thắng
chị thắp hương cúng bữa cơm chay
cho người chồng chết trận Xuân Lộc
rồi thẫn thờ nhìn khói hương bay

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP