12/04/2010

hạnh phúc vô bờ


(Bùi Giáng và Kim Cương)

mối tình thi sĩ đơn phương
một lần hạnh ngộ yêu thương cả đời
hôn tay nương tử rụng rời
làm thơ không nói hết lời tri âm

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP